VÝSTAVY

PODHOUBÍ / 13. – 20.10. 2016 // JEDNA DVA TŘI gallery //

KOMIKS / březen-duben 2017 // kavárna Cross //

HELLO YOU FOOL / 7.5. 2017 // Punctum //

 

CHTĚL JSEM SE NAUČIT ŽÍT / 30. 7. – 2. 9. 2017 // Galerie Julio Cortázar //

PÁTÁ KOLONA / květen – červen 2018 // Pátá kolona //